Trường : SỞ GIÁO DỤC VĨNH PHÚC
Học kỳ 2, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 14/10/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị ThuậnĐ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A1 - Dia 11A6 - Dia 11A8 - Dia
2       11A5 - Dia 11A4 - Dia  
3 HOP HOP     11A7 - Dia 11A3 - Dia
4 HOP HOP       11A2 - Dia
5 HOP          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 9.0 on 11-10-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net