Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Văn bản mới


TIN NỔI BẬT

Chùm ảnh các loạt trao thưởng cho học sinh, giáo viên tiêu biểu
Lời cảm tạ ơn sâu
Chưa bao giờ
Nỗi nhớ ngày xa
Tạm biệt nhé!
Tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn - phòng, chống đuối nước
Ngành GD&ĐT vinh danh 418 học sinh, giáo viên giỏi
6 cá nhân thuộc Ngành Giáo dục được Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Thầy giáo trẻ giỏi chuyên môn, yêu thương học trò

|<
1
2
3
>|

VIDEO CLIPS

Giáo dục ở Hàn Quốc...
Tiết mục ...
Máy tách hạt ngô do hai em học sinh lớp 10...
Hướng dẫn đưa bài học lên Trường học...
Video hướng dẫn tạo tài khoản cho HS trong...
Phóng sự kỷ niệm 15 năm thành lập HKH Vĩnh...
Khai giảng năm học mới 2014-2015...
Khen thưởng học sinh xuất sắc kỳ thi ĐH...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang trực tuyến : 74

Hôm nay : 597

Hôm qua : 9114

Tuần này : 19765

Tuần trước : 74972

Tháng này : 258347

Tháng trước : 302400

Năm nay : 1407873

Năm trước : 2821041Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014

(Ngày 20/09/2013 - 09:07:40)

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 231/SGDĐT-GDTrH

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 8 năm 2013

V/v: Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014.

 

Kính gửi:    

- Hiệu trưởng các trường THPT;

                   - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh (HS) trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 38);

Căn cứ văn bản số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho HS trung học năm học 2013-2014.

Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Khuyến khích HS trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

- Thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của HS; nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân với công tác nghiên cứu KHKT của HS trường trung học.

- Tạo cơ hội để HS trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của mình; tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các cơ sở giáo dục, giữa các địa phương; chọn dự án tham dự Cuộc thi cấp quốc gia.

- Cuộc thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khoa học và phản ánh khách quan kết quả các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI.

1. Đối tượng dự thi.

- Học sinh đang học lớp 9 cấp trung học cơ sở và đang học cấp trung học phổ thông; có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2012-2013 từ loại Khá trở lên; tự nguyện tham gia và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

2. Nội dung thi.

  Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (theo phụ lục I của Thông tư 38); dự án có thể của 01 HS (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 3 HS (gọi là dự án tập thể).

3. Hình thức thi.

Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi (dưới hình thức Poster, theo phụ lục đính kèm), tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

4. Yêu cầu đối với các dự án dự thi.

  - Yêu cầu đối với các dự án dự thi thực hiện theo Điều 4 của Thông tư 38.

  - Những vật dụng không được phép trưng bày trong cuộc thi, theo phụ lục II của Thông tư 38.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi;

- Mỗi dự án dự thi có tối thiểu 01 người hướng dẫn nghiên cứu; một người hướng dẫn tối đa hai dự án NCKH-KT của HS trong cùng thời gian;

- Giáo viên hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định chế độ làm việc với GV phổ thông.

III. ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ DỰ THI.

1. Đăng ký dự thi.

- Mỗi trường THPT, mỗi phòng GD&ĐT là một đơn vị đăng ký dự thi. Các đơn vị đăng ký dự thi lập danh sách và hồ sơ các dự án dự thi gửi về Sở (phòng GDTrH).

- Các trường THPT: Mỗi đơn vị chọn tối thiểu 02 dự án, tối đa 04 dự án tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Riêng trường chuyên Vĩnh Phúc yêu cầu chọn tối thiểu 03 dự án, tối đa 06 dự án tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

- Các phòng GD&ĐT: Mỗi phòng GD&ĐT chọn tối thiểu 04 dự án, tối đa 06 dự án tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

2. Hồ sơ dự thi.

2.1. Hồ sơ chung.

- Quyết định cử các dự án tham dự Cuộc thi của thủ trưởng đơn vị dự thi;

- Bảng đăng kí dự án tham dự Cuộc thi (số lượng dự án, loại dự án, số lượng thí sinh dự thi và số lượng người hướng dẫn);

- Phiếu báo xếp loại học lực, hạnh kiểm của từng thí sinh có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường;

- Thẻ dự thi.

2.2. Hồ sơ từng dự án dự thi.

- Phiếu hồ sơ dự án dự thi;

- Phiếu phê duyệt dự án;

- Phiếu xác nhận của người hướng dẫn nghiên cứu;

- Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);

- Phiếu dự án nối tiếp (nếu có);

- Báo cáo kết quả nghiên cứu;

- Bản tóm tắt dự án.

Mẫu hồ sơ dự thi, hướng dẫn trưng bày Poster và tiêu chí chấm dự án dự thi (phụ lục 1 - 10), các đơn vị tải về qua email của đơn vị hoặc qua Website của Sở GD&ĐT.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN.

Do lịch thi của Bộ GD&ĐT có thay đổi, Sở điều chỉnh thời gian tại kế hoạch đính kèm văn bản số 380/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2013 của Sở GD&ĐT về việc phát động Cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho HS trung học năm học 2013-2014 như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ dự thi.

Từ ngày 29 đến 31/10/2013, các đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ dự thi theo quy định về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (tại phòng GDTrH); bản mềm gửi qua email của phòng GDTrH theo địa chỉ: phonggdtrh.sovinhphuc@moet.edu.vn.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Thời gian: dự kiến 03 ngày, từ ngày 22 đến 24/11/2013.

- Địa điểm: Nhà rèn luyện thể chất, trường THPT Trần Phú (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên).

V. KINH PHÍ.

Kinh phí phục vụ công tác NCKH-KT và tổ chức các Cuộc thi trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của đơn vị và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Các đơn vị thường xuyên cập nhật Website của Sở theo địa chỉ: http://sogddt.vinhphuc.gov.vn để cập nhật thông tin mới nhất về Cuộc thi và tải các tài liệu liên quan; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để được giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng/ban Sở (để p/h);

- Lưu VT, GDTrH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã kí)

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

(Kèm theo CV số:231/SGDĐT-GDTrH, ngày 13/8/2013 của Sở GD&ĐT)

 

TT

Phụ lục

Nội dung

Ghi chú

1.                   

Phụ lục 1

Bảng đăng kí Dự án tham dự Cuộc thi

Nộp bản in, bản mềm

2.                   

Phụ lục 2

Phiếu báo xếp loại học lực, hạnh kiểm

Nộp bản in, đóng dấu giáp lai ảnh

3.                   

Phụ lục 3

Mẫu thẻ dự thi của HS, thẻ người hướng dẫn

Nộp bản in, đã dán ảnh

4.                   

Phụ lục 4

Hồ sơ dự án dự thi

Nộp bản in, bản mềm

5.                   

Phụ lục 5

Phiếu phê duyệt dự án

Nộp bản in

6.                   

Phụ lục 6

Phiếu xác nhận của người hướng dẫn nghiên cứu

Nộp bản in

7.                   

Phụ lục 7

Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có)

Nộp bản in

8.                   

Phụ lục 8

Phiếu dự án nối tiếp (nếu có)

Nộp bản in

9.                   

Phụ lục 9

Báo cáo dự án (mẫu bìa, cấu trúc)

Nộp 06 bản in, kèm theo bản mềm

10.                 

Phụ lục 10

Bản tóm tắt dự án

Nộp 06 bản in, kèm theo bản mềm

11.                 

Phụ lục 11

Hướng dẫn trưng bày dự án (dưới hình thức Poster)

 

12.                 

Phụ lục 12

Tiêu chí chấm dự án

 

Ghi chú: Các phụ lục gửi qua email của các đơn vị và đăng tại Website của Sở GD&ĐT.

---------------------------------


Tác giả: Phòng GDTrH -*-

Tải file đính kèm
[1] 2 >>

Thông báo