Theo định nghĩa trên Wikipedia – một trang từ điển online lớn nhất thế giới, lớp trưởng là người đại diện cho lớp (class representative) và được bầu lên trên tinh thần tự nguyện. Cách gọi này đã làm rõ vai trò của lớp trưởng trong lớp học: Đó là tính chất tình nguyện, sẵn sàng thực hiện các công việc tập thể mà không e ngại điều gì.

Vai trò lớp trưởng trong môi trường giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới mang ý nghĩa tình nguyện và tự nguyện. 

Trên hầu hết các website của các trường học ở châu Âu, Mỹ và châu Úc đều có hướng dẫn cụ thể về vai trò lớp trưởng ở các lớp học. Và quy trình để có được một lớp trưởng đại diện cho lớp không khác gì quy trình của một cuộc bầu cử tổng thống! 

Quy trình này nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía nhà trường.

Một cuộc bầu cử lớp trưởng sẽ có ba vòng, vòng một là ứng cử và đề cử ra các nhân vật tiêu biểu trong lớp.