Hỗ trợ

Ho Tro
Tư vấn: 0987817908
Phó Hiệu trưởng Triệu Văn Hải-Trưởng ban biên tập Website

Thăm dò ý kiến

    Danh gia cua ban ve trang thong tin dien tu cua trong THPT Song Lo

Số lượt truy cập

Đang trực tuyến : 2

Hôm nay : 175

Hôm qua : 1295

Tuần này : 4918

Tuần trước : 8494

Tháng này : 29159

Tháng trước : 35123

Năm nay : 64282

Năm trước : 310735

IP : 54.146.184.210

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Van ban cua UBND tinh Vinh Phuc va cac So, ban, nganh

Quyet dinh cua Chu tich UBND Tinh Vinh Phuc ve viec tang co thi dua cua CHu tịc UBND tinh cho tap the va ca nhan nganh GD-DT nam 2014
Quyet dinh tang danh hieu chien si thi dua cap tinh nganh GD&DT năm 2014

|<
1
>|

De thi

De thi HSG lop 12 tinh Vinh Phuc nam hoc 2014-2015 (co dap an)
De va dap an khao sat chat luong mon Dia ly lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Dia ly lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Vanlop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Sinh hoc lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Tieng Anh lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Vat ly lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Lich su lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)
De va dap an khao sat chat luong mon Toan lop 12 lan 1 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (thang 11.2014)

|<
1
>|

De cuong on thi HK I nam hoc 2014-2015-Lop 10

De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 mon Hoa lop 10 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc)
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 mon Ly lop 10 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc)
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 mon Toan lop 10 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc)
Phuong phap giai Toan tich vo huong cua hai vec to (Hinh hoc lop 10)
Tuyen tap 392 bai toan He phuong trinh kem co huong dan giai

|<
1
>|

Ảnh hoạt động nhà trường
Tin từ các đơn vị

TIN NOI BO

Doan truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) tong ket phong trao thi dua lap thanh tích chao mung ngay 20/11/2014 ()
ket qua thi van nghe - TDTT
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 16 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Theo doi thực hien noi qui nen nep HS
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 16 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Thi diu giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 16 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Thi diu giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 15 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Theo doi nen nep
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 15 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Thi dua giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 14 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Theo doi nen nep
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 14 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô ()
Thi dua giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 13 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô ()
Xep loai thi dua giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tháng tuần 12 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô ()
Doan TN

thời khóa biểu

Sông Lô
 Đơn vị:
Tiêu đề:
Ngày :  Pick a date    

Tin cac to

Sang kien kinh nghiem

Văn bản mới của trường

Tin cong tac Dang

Tin Cong doan

Van ban cua UBND huyen Song Lo

Cong tac thi dua, khen thuong truong THPT Song Lo

DANH CHO HS LOP 12 NAM HOC 2014-2015 ON TAP HKI

De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Tieng Anh -12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Dia ly-12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Su -12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Van-12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Sinh-12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Hoa-12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Vat ly -12
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Toan -12

|<
1
>|

DANH CHO HS LOP 12 ON THI QUOC GIA THPT NAM 2015

De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Lich su dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Van dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Sinh hoc dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Hoa hoc dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Vat ly dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Dia Ly dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Tieng Anh dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo
De cuong on tap ky thi quoc gia THPT nam 2015 mon Toan dung cho hoc sinh truong THPT Song Lo

|<
1
>|

DE CUONG ON TAP HKI NAM HOC 2014-2015 LOP 11

De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Tieng Anh-11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Dia ly-11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Lich su -11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Van-11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Sinh hoc-11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Hoa hoc-11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Vat ly-11
De cuong on tap HKI nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) mon Toan -11

|<
1
>|

Thông báo