Hôm nay thứ 4. Ngày 14/10/2015 RSS

Hỗ trợ

Ho Tro
Tư vấn: 0987817908
Phó Hiệu trưởng Triệu Văn Hải-Trưởng ban biên tập Website

Thăm dò ý kiến

    Danh gia cua ban ve trang thong tin dien tu cua trong THPT Song Lo

Số lượt truy cập

Đang tực tuyến : 3

Hôm nay : 275

Hôm qua : 594

Tuần này : 1498

Tuần trước : 3826

Tháng này : 7487

Tháng trước : 16270

Năm nay : 125684

Năm trước : 127

IP : 54.146.235.103

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Van ban cua UBND tinh Vinh Phuc va cac So, ban, nganh

De cuong on thi HK I nam hoc 2014-2015-Lop 10

Ảnh hoạt động nhà trường
Tin từ các đơn vị

TIN NOI BO

Doan truong THPT Song Lo (Vinh Phuc) tong ket phong trao thi dua lap thanh tích chao mung ngay 20/11/2014 ()
ket qua thi van nghe - TDTT
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 16 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Theo doi thực hien noi qui nen nep HS
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 16 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Thi diu giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 16 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Thi diu giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 15 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Theo doi nen nep
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 15 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Thi dua giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 14 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô (Vinh Phuc) ()
Theo doi nen nep
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 14 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô ()
Thi dua giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tuần 13 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô ()
Xep loai thi dua giua cac lop
Kết quả thực hiện nền nếp và xếp loại thi đua tháng tuần 12 năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô ()
Doan TN

thời khóa biểu

Sông Lô
 Đơn vị:
Tiêu đề:
Ngày :  Pick a date    

Tin cac to

Sang kien kinh nghiem

Văn bản mới của trường

Ra đề khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc gia năm 2015
Trien khai nhiem vu chuyen mon tuan 17 cua truong THPT Song Lo (Vinh Phúc)
Trien khai nhiem vu chuyen mon tuan 16cua truong THPT Song Lo (Vinh Phúc)
Trien khai nhiem vu chuyen mon tuan 15 cua truong THPT Song Lo (Vinh Phúc)
Triển khai nhiem vu chuyen mon Tuan 13 nam hoc 2014-2015 truong THPT Song Lo
Thông báo kết quả kiểm tra Hồ sơ giáo viên môn Toán, Lịch sử, Địa lý lần 1 năm học 2014-2015 của trường THPT Sông Lô
Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2014-2015
Ra soat mua bo sung thiet bi day hoc thang 11 nam 2014 truong THPT Song Lo
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 11 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 12 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Tăng cường quản lý dạy thêm học thêm trường THPT Sông Lô
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 11 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Trien khai nhiem vu chuyen mon tuan 14 cua truong THPT Song Lo (Vinh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 10 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 10 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng Tuần 6 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 9 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 3 tháng 9 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn Tuần 3 tháng 09 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 2 tháng 9 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2014-2015
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 8 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 09 năm 2014 của trường THPT Sông Lô
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 1 - tháng 9 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn tuần 7 năm 2014 trường THPT Sông Lô (VĨnh Phúc)
Ban hành kế hoạch dạy học tự chọn học kỳ I năm học 2014-2015 trường THPT Sông Lô
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Sông Lô năm học 2014-2015
Chuan bi thi HSG lop 10,11; thi TN lop 12; khao sat chuyen de lop 10,11 lan 3 nam hoc 2013-2014
V/v Đăng ky thao giảng chào mừng ngày 20-11-2013
Ban hanh Ke hoach day hoc tu chon truong THPT Song Lo HKI nam hoc 2013-2014
Danh gia xep loai gio hoc theo diem
Thong bao ket qua kiem tra Ho so to Sinh - NN- Tin hoc - TD
Về việc ban hành các mẫu dùng cho thanh tra chuyên môn
Mẫu biên bản kiểm tra đột xuất
Mẫu biên bản trao đổi giờ dạy giáo viên
Dang ky viet SKKN truong THPT Song Lo nam hoc 2013-2014
Tiêu chuan xep loai ho so giao vien
Thong bao ket qua kiem tra dan chu ho so GV Pham Tuyet Nhng nam 2012-2013
Ket qua kiem tra dan chu Ho so
Phan cong du gio tuan 09 nam 2013
Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất giáo án ngoài giờ lên lớp (ngày 14/09/2013)
Phan cong du gio tuan 8 nam học 2013-2014
Tổ chức thi HSG cấp trường lớp 12 năm 2013
Triển khai KH chuyên môn Tháng 10 năm 2013
Quyet dinh phe duyet mau giao an mon Hoa hoc truong THPT Song Lo thuc hien tu nam hoc 2013-2014
QUyet dinh phe duyet mau giao an mon Tieng Anh truong THPT Song Lo thuc hien tu nam hoc 2013-2014
Quyet dinh phe duyet mau giao an mon Toan truong THPT Song Lo tuw nam hoc 2013-2014
Quyet dinh phe duyet mau giao an mon Vat ly truong THPT Song Lo thuc hien tu nam hoc 2013-2014
Quyet dinh phe duyet mau giao an mon Sinh hoc - The duc - Cong nghe - Tin hoc truong THPT Song Lo thuc hien tu nam hoc 2013-2014
Quyet dinh phe duyet mau giao an To Van - SU - Dia

Tin cong tac Dang

Tin Cong doan

 Cong Doan |

Van ban cua UBND huyen Song Lo

Cong tac thi dua, khen thuong truong THPT Song Lo

Thông báo