Hôm nay thứ 2. Ngày 21/04/2014 RSS

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 304/GDĐT-GDTrH Về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013 12/11/2012
Số: 108/KH_SGDĐT Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-Learning năm học 2012-2013 16/10/2012
Số: 108/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-Learning năm học 2012-2013 16/10/2012
Số: 209/SGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013 19/09/2012
Số: 215 /GDĐT-GDTX-GDCN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN 14/09/2012
Số: 1015 /SGDĐT-MN V/v HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2011-2012 09/09/2012
Số: 1019/SGD&ĐT-GDTX-CN V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2011-2012 09/09/2012
Số: 222/SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG lớp 12 năm học 2012-2013 07/09/2012
Số:198/SGD&ĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học 2012-2013 07/09/2012
Số: 253/SGDĐT-KTQLCLGD V/v hướng dẫn công tác SKKN, NCKH từ năm học 2012-2013 02/09/2012
Số 964 /SGD&ĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 25/08/2012
1457 /SGD&ĐT-VP Kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục 08/12/2011
1467/SGD&ĐT-GDTrH Tổ chức KS thi tuyển sinh ĐH, CĐ (lần thứ nhất) năm học 2011-2012 cho học sinh lớp 12 THPT. 08/12/2011
1464/SGD&ĐT–GDTrH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2011-2012 08/12/2011
1465/SGD&ĐT–GDTrH Phân công viết chuyên đề bồi dưỡng HSG cấp THCS 08/12/2011
1466/SGD&ĐT–GDTrH Phân công viết chuyên đề ôn thi đại học, cao đẳng. 08/12/2011
1372/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật học hòa nhập cấp tiểu học năm học 2011-2012 22/11/2011
1364/SGD&ĐT-GDTrH Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết HKI năm học 2011-2012. 18/11/2011
1361/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học năm 2012 17/11/2011
0001/SGD-KT&KĐCL Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 11/11/2011 tại thành phố Buôn MaThuột-DakLak. 11/11/2011
1340/SGD&ĐT-VP Tổ chức gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 10/11/2011
BC0029/SGD-KHTC Báo cáo tóm tắt qui hoạch giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc. 08/11/2011
BC025/SGD-KHTC Báo cáo qui hoạch, phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. 05/11/2011
1313 /SGD&ĐT-VP Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2011 02/11/2011
1297/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2011. 31/10/2011
579/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012 26/10/2011
580/QĐ-SGD&ĐT Quyết định giám sát công tác chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012. 26/10/2011
BC001/SGDĐT-MN Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học giáo dục mầm non Vĩnh Phúc. 24/10/2011
1264 /SGDĐT-MN Đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 24/10/2011
1255/SGD&ĐT-GDTrH Phân công coi thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2011-2012. 24/10/2011
563/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra toàn diện trường THCS DTNT Tam Đảo năm học 2011-2012 24/10/2011
562/QĐ- SGD&ĐT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCGDTH ĐĐT năm 2011. 24/10/2011
1752 -QĐ-UBND Hướng dẫn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 20/10/2011
1236 /HD-TĐKT Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012 19/10/2011
544/QĐ-SDG&ĐT Quyết định về việc công bố công khai Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo Vĩnh Phúc đến năm 2020 18/10/2011
1214/SGD&ĐT-BC Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012. 14/10/2011
1201 /LN-SGDĐT -STC- SLĐTBXH Hướng dẫn liên ngành về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập v à mức thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục đạo tạo, dạy nghề thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 10/10/2011
1194 /SGD&ĐT-VP Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2011-2012 07/10/2011
1165/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT năm học 2011-2012. 04/10/2011
522/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra coi, chấm thi Nghề phổ thông năm học 2011-2012 tỉnh Vĩnh Phúc 30/09/2011
1120/SGD&ĐT-GDTX-GDCN Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. 27/09/2011
1104/ SGD-KTQLCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012. 23/09/2011
1079/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập GDTHCS, phổ cập GDtrH năm 2011 và tổng kết 10 thực hiện mục tiêu phổ cập GDTHCS giai đoạn 2001-2010. 21/09/2011
1084/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2011-2012. 21/09/2011
1085/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay bậc trung học năm học 2011-2012. 21/09/2011
36/KH-TTr Thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 20/09/2011
1062 /GDĐT-GDTX-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDCN. 16/09/2011
1015 /SGDĐT-MN HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2011-2012. 09/09/2011
1019/SGD&ĐT-GDTX-CN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2011-2012. 09/09/2011
1016/SGD&ĐT-GDTrH Sơ kết 01 năm xây dựng mô hình trường đổi mới PPDH, KTĐG, ƯDCNTT 09/09/2011
1012 /SGD-KTQLCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 – 2012. 09/09/2011
1020/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2011 - 2012. 09/09/2011
1010/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn sử dụng hồ sơ sổ sách năm học 2011-2012. 08/09/2011
1004 /SGDĐT-TTr Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012. 06/09/2011
971/SGD&ĐT-GDTX-GDCN Tập huấn sử dụng tài liệu“Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu” . 26/08/2011
964/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012. 25/08/2011
944 /SGD&ĐT-BC Tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012. 19/08/2011
938/SGD&ĐT-GDTX-GDCN Tập huấn sử dụng tài liệu "Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu". 18/08/2011
904 /SGD&ĐT-GDTX-GDCN Công tác chuẩn bị và báo cáo đầu năm học 2011 - 2012. 12/08/2011
660/SGD&ĐT-GDTrH Ủy quyền thực hiện công tác duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 và kết quả tốt nghiệp lớp 9 của trường THCS&THPT Hai Bà Trưng. 08/07/2011
610B /KH-GDĐT Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2011, năm học 2011-2012. 22/06/2011
610B /KH-GD&ĐT Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trong hè 2011 và năm học 2011-2012. 22/06/2011
429/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn bổ sung tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2011-2012. 18/05/2011
423/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2011-2012 17/05/2011
368/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và phổ thông dân tộc nội trú năm học 2011 - 2012. 04/05/2011
HD3312010SGD Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2010-2011. 21/04/2011
328/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012. 20/04/2011
235 / KH-GD&ĐT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 -2015. 28/03/2011
887 /SGDĐT-MN Hướng dẫn phổ cập trẻ em 5 tuổi 23/08/2010

VĂN BẢN MỚI

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013
Quyết định Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyên giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-Learning năm học 2012-2013
Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-Learning năm học 2012-2013
Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, bồi dưỡng đội tuyển tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013
V/v HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2011-2012
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2011-2012
Hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG lớp 12 năm học 2012-2013
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học 2012-2013

TIN NỔI BẬT

Học viện quân y tuyển sinh năm 2014
Thi tốt nghiệp THPT 2014 bốn môn, Ngoại ngữ là môn tự chọn
Địa chỉ Website và Email của các đơn vị trường học tỉnh Vĩnh Phúc
Danh sách 64 Tỉnh thành ở Việt Nam và địa chỉ trang Web
Máy tính laptop
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2013.
Trường THPT Thái Hòa chấn chỉnh nề nếp học tập
Tết trồng cây tại trường THCS Tề Lỗ.
Trường THPT Tam Đảo 2 hướng về các chiến sĩ nơi đảo xa.
Trung Tâm GDTX Bình Xuyên sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013 - 2014.

Trang: 1/27

|<
1
2
3
>|

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Online : 3
Hôm nay : 250
Hôm qua : 1555
Tuần này : 250
Tháng này : 30042
IP : 23.20.34.25
Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo