Hôm nay thứ 6. Ngày 25/04/2014 RSS

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
480/SGD&ĐT-GDTrH Tuyển sinh của trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 18/04/2014
469/SGDĐT-KT&KDCLGD Giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi TN THPT năm 2014 16/04/2014
464/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo kết quả cuộc thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2013-2014 15/04/2014
461 /SGDĐT-MN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC “GIÁO DỤC MẦM NON VĨNH PHÚC KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 15/04/2014
457 /SGD&ĐT - CTHSSV Tẩy giun cho học sinh của 10 xã khó khăn 14/04/2014
240/SGDĐT-TTr Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014 và thực hiện chế độ thông tin báo cáo 04/03/2014
204/KH-SGD&ĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành 26/02/2014
79/KH-SGD&ĐT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 22/01/2014
03/KH-TTr Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 08/01/2014
793/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014 20/09/2013
269/SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014 12/09/2013
719/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc bổ nhiệm và cấp giấy chứng nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2013-2016 26/08/2013
701/SGD&ĐT-TTr Thực hiện Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 30/07/2013
Số 304/GDĐT-GDTrH Về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013 12/11/2012
Số: 108/KH_SGDĐT Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-Learning năm học 2012-2013 16/10/2012
Số: 108/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-Learning năm học 2012-2013 16/10/2012
Số: 209/SGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013 19/09/2012
Số: 215 /GDĐT-GDTX-GDCN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN 14/09/2012
Số: 1015 /SGDĐT-MN V/v HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2011-2012 09/09/2012
Số: 1019/SGD&ĐT-GDTX-CN V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2011-2012 09/09/2012
Số: 222/SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG lớp 12 năm học 2012-2013 07/09/2012
Số:198/SGD&ĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học 2012-2013 07/09/2012
Số: 253/SGDĐT-KTQLCLGD V/v hướng dẫn công tác SKKN, NCKH từ năm học 2012-2013 02/09/2012
Số 964 /SGD&ĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 25/08/2012
1457 /SGD&ĐT-VP Kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục 08/12/2011
1467/SGD&ĐT-GDTrH Tổ chức KS thi tuyển sinh ĐH, CĐ (lần thứ nhất) năm học 2011-2012 cho học sinh lớp 12 THPT. 08/12/2011
1464/SGD&ĐT–GDTrH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2011-2012 08/12/2011
1465/SGD&ĐT–GDTrH Phân công viết chuyên đề bồi dưỡng HSG cấp THCS 08/12/2011
1466/SGD&ĐT–GDTrH Phân công viết chuyên đề ôn thi đại học, cao đẳng. 08/12/2011
1372/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật học hòa nhập cấp tiểu học năm học 2011-2012 22/11/2011
1364/SGD&ĐT-GDTrH Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết HKI năm học 2011-2012. 18/11/2011
1361/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học năm 2012 17/11/2011
0001/SGD-KT&KĐCL Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 11/11/2011 tại thành phố Buôn MaThuột-DakLak. 11/11/2011
1340/SGD&ĐT-VP Tổ chức gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 10/11/2011
BC0029/SGD-KHTC Báo cáo tóm tắt qui hoạch giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc. 08/11/2011
BC025/SGD-KHTC Báo cáo qui hoạch, phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. 05/11/2011
1313 /SGD&ĐT-VP Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2011 02/11/2011
1297/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2011. 31/10/2011
579/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012 26/10/2011
580/QĐ-SGD&ĐT Quyết định giám sát công tác chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012. 26/10/2011
BC001/SGDĐT-MN Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học giáo dục mầm non Vĩnh Phúc. 24/10/2011
1264 /SGDĐT-MN Đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 24/10/2011
1255/SGD&ĐT-GDTrH Phân công coi thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2011-2012. 24/10/2011
563/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra toàn diện trường THCS DTNT Tam Đảo năm học 2011-2012 24/10/2011
562/QĐ- SGD&ĐT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCGDTH ĐĐT năm 2011. 24/10/2011
1752 -QĐ-UBND Hướng dẫn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 20/10/2011
1236 /HD-TĐKT Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012 19/10/2011
544/QĐ-SDG&ĐT Quyết định về việc công bố công khai Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo Vĩnh Phúc đến năm 2020 18/10/2011
1214/SGD&ĐT-BC Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012. 14/10/2011
1201 /LN-SGDĐT -STC- SLĐTBXH Hướng dẫn liên ngành về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập v à mức thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục đạo tạo, dạy nghề thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 10/10/2011
1194 /SGD&ĐT-VP Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2011-2012 07/10/2011
1165/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT năm học 2011-2012. 04/10/2011
522/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra coi, chấm thi Nghề phổ thông năm học 2011-2012 tỉnh Vĩnh Phúc 30/09/2011
1120/SGD&ĐT-GDTX-GDCN Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. 27/09/2011
1104/ SGD-KTQLCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012. 23/09/2011
1079/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập GDTHCS, phổ cập GDtrH năm 2011 và tổng kết 10 thực hiện mục tiêu phổ cập GDTHCS giai đoạn 2001-2010. 21/09/2011
1084/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2011-2012. 21/09/2011
1085/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay bậc trung học năm học 2011-2012. 21/09/2011
36/KH-TTr Thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 20/09/2011
1062 /GDĐT-GDTX-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDCN. 16/09/2011
1015 /SGDĐT-MN HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2011-2012. 09/09/2011
1019/SGD&ĐT-GDTX-CN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2011-2012. 09/09/2011
1016/SGD&ĐT-GDTrH Sơ kết 01 năm xây dựng mô hình trường đổi mới PPDH, KTĐG, ƯDCNTT 09/09/2011
1012 /SGD-KTQLCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 – 2012. 09/09/2011
1020/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2011 - 2012. 09/09/2011
1010/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn sử dụng hồ sơ sổ sách năm học 2011-2012. 08/09/2011
1004 /SGDĐT-TTr Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012. 06/09/2011
971/SGD&ĐT-GDTX-GDCN Tập huấn sử dụng tài liệu“Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu” . 26/08/2011
964/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012. 25/08/2011
944 /SGD&ĐT-BC Tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012. 19/08/2011
938/SGD&ĐT-GDTX-GDCN Tập huấn sử dụng tài liệu "Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu". 18/08/2011
904 /SGD&ĐT-GDTX-GDCN Công tác chuẩn bị và báo cáo đầu năm học 2011 - 2012. 12/08/2011
660/SGD&ĐT-GDTrH Ủy quyền thực hiện công tác duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 và kết quả tốt nghiệp lớp 9 của trường THCS&THPT Hai Bà Trưng. 08/07/2011
610B /KH-GDĐT Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2011, năm học 2011-2012. 22/06/2011
610B /KH-GD&ĐT Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trong hè 2011 và năm học 2011-2012. 22/06/2011
429/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn bổ sung tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2011-2012. 18/05/2011
423/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2011-2012 17/05/2011
368/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và phổ thông dân tộc nội trú năm học 2011 - 2012. 04/05/2011
HD3312010SGD Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2010-2011. 21/04/2011
328/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012. 20/04/2011
235 / KH-GD&ĐT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 -2015. 28/03/2011
887 /SGDĐT-MN Hướng dẫn phổ cập trẻ em 5 tuổi 23/08/2010

VĂN BẢN MỚI

Tuyển sinh của trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT năm 2014
Giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi TN THPT năm 2014
Thông báo kết quả cuộc thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2013-2014
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC “GIÁO DỤC MẦM NON VĨNH PHÚC KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
Tẩy giun cho học sinh của 10 xã khó khăn
Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Văn bản hợp nhất)
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi học đại học ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014
Quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT
Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đến trường trong mùa mưa lũ
Tổ chức cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho học sinh tiểu học
Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

TIN NỔI BẬT

Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng vào ĐH, CĐ
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014
10 điều thí sinh thi ĐH, CĐ 2014 cần ghi nhớ
131 trường không tổ chức thi theo kỳ thi chung năm 2014
Những lưu ý đặc biệt với thí sinh khi ĐKDT vào ĐH, CĐ 2014
Toàn cảnh chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ 2014
Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2014
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014
DANH MỤC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂM 2014
DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, MÃ TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2014

Trang: 1/31

|<
1
2
3
>|

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Online : 12
Hôm nay : 1035
Hôm qua : 2783
Tuần này : 10198
Tháng này : 39990
IP : 54.227.62.141
Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo