Hôm nay Chủ nhật. Ngày 26/10/2014 RSS

VĂN BẢN

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1605/SGDĐT-VP Tổ chức Hội nghị Giao ban khối phòng GD&ĐT 22/10/2014
1606/SGDĐT-VP Tổ chức Hội nghị giao ban khối trường THPT 22/10/2014
1586/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 21/10/2014
1554 /SGDĐT- TĐKT Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục năm học 2014-2015 17/10/2014
1557 / SGDĐT-KHTC báo cáo tình tình thực hiện và nợ đọng XDCB theo Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết số 38/2011/NQ- HĐND 17/10/2014
1549 /SGD&ĐT-CTHSSV Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS tại các đơn vị, trường học 17/10/2014
1561/SGDĐT-GDTH Triển khai tập huấn giáo viên Mĩ thuật cấp tiểu học 17/10/2014
1546/TB-SGD&ĐT Thông báo hoạt động của Ban dự án đầu tư xây dựng công trình 16/10/2014
1578/TB-SGD&ĐT Thông báo chức danh và mẫu chữ ký của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 16/10/2014
1535/SGDĐT-CTHSSV Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở năm học 2014-2015 15/10/2014
15345/SGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục TTATGT 15/10/2014
1536 /KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm học 2014-2015 15/10/2014
1537/SGDĐT-GDMN Xây dựng mô hình điểm chuyên đề vận động năm học 2014-2015 15/10/2014
1606/SGDĐT-VP Tổ chức Hội nghị Giao ban khối trường THPT 15/10/2014
1526/SGDĐT – CTHSSV Triệu tập cán bộ, giáo viên dự Tập huấn “Đưa văn hóa, văn nghệ dân gian vào nhà trường” 14/10/2014
1523/SGĐDT-KTQLCLGD Phân công coi thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2014-2015 13/10/2014
1500/SGD&ĐT-VP Thực hiện giờ làm việc mùa Đông 10/10/2014
1511/SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí năm học 2014-2015 10/10/2014
1512/SGDĐT-CNTT Viết bài đăng bản tin Giáo dục Vĩnh phúc số 30, quý IV-2014 10/10/2014
1498 /SGDĐT-CTHSSV Tổ chức tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ trong trường học 09/10/2014
1490/KH-TTr Điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra 08/10/2014
1484/SGDĐT - CTHSSV Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 07/10/2014
1487/SGDĐT-PC Tập huấn công tác pháp chế năm học 2014-2015 07/10/2014
1476/SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2014-2015 06/10/2014
183/CĐN Vận động CBNGLĐ ủng hộ quỹ “Vì CNLĐ nghèo” của LĐLĐ tỉnh, năm 2014 06/10/2014
1467/SGDĐT-GDTX Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận BDTX giáo viên năm học 2014-2015 03/10/2014
1468/SGDĐT-GDTX Triệu tập giáo viên tham dự khóa bồi dưỡng giáo viên làm công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông 03/10/2014
1460 /SGDĐT-GDTrH Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh bậc Trung học từ năm học 2014-2015 02/10/2014
1461/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn trang bị, bảo quản, khai thác và sử dụng TBDH, PHBM từ năm học 2014-2015 02/10/2014
1466 /KH-SGDĐT kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo 02/10/2014
1591/SGDĐT-CTHSSV Phòng, chông bệnh đau mắt đỏ 02/10/2014
1971/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm và các khoản thu đầu năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT 01/10/2014
1970/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015 01/10/2014
1454/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2014-2015 01/10/2014
1455/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 01/10/2014
1443/SGDĐT-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDCN 30/09/2014
1446 /SGDĐT-CNTT Hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến 30/09/2014
1447/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn đánh giá học sinh Mô hình VNEN 30/09/2014
1435/SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2014-2015 29/09/2014
1419/SGDĐT-KHTC Lập kế hoạch xây dựng 2015 25/09/2014
1425/SGDĐT – CTHSSV Báo cáo công tác thực hiện thông tư 35/2011/BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/09/2014
1407/SGDĐT- CTHSSV Triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2014-2015 24/09/2014
1412/ SGDĐT - CTHSSV Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 - 2015 24/09/2014
1403/SGDĐT-GDTH Tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2014-2015 24/09/2014
1406/SGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục TTATGT 24/09/2014
1885/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học 23/09/2014
1397/SGDĐT-GDTrH Tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường trung học 23/09/2014
1394/SGDĐT-GDTX Kiểm tra công tác tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 23/09/2014
1389/SGDĐT - CTHSSV Thay đổi lịch tập huấn cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm trong trường học năm 2014 22/09/2014
1370/SGDĐT-KTQLCLGD Quản lý dạy thêm học thêm năm học 2014-2015 19/09/2014
1377/SGDĐT-GDTX Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 19/09/2014
1371/ SGDĐT-CTHSSV Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 19/09/2014
1376/SGDĐT-GDTX Phối hợp thực hiện phóng sự về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập 19/09/2014
1879/QĐ-SGDĐT Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non 19/09/2014
1375/SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015 19/09/2014
1375/SGD&ĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015 19/09/2014
304/GPE-VNEN Hướng dẫn đánh giá học sinh Mô hình VNEN 18/09/2014
1359/SGDĐT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015 18/09/2014
1358 /SGDĐT-CTHSSV Tham gia hiến máu nhân đạo năm 2014 17/09/2014
1345/SGDĐT–GDTrH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT các môn KHTN cấp tỉnh năm học 2014-2015 16/09/2014
1345/SGDĐT–GDTrH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT các môn KHTN cấp tỉnh năm học 2014-2015 16/09/2014
1350/SGDĐT-KTQLCLGD Bổ sung coi và chấm thi nghề phổ thông năm 2014 16/09/2014
1353/HD-SGDĐT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 10, 11 THPT năm học 2014-2015 16/09/2014
1354/HD-SGDĐT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi HSG Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội dành cho học sinh THCS năm học 2014-2015 16/09/2014
1331/SGDĐT-PC Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2014-2015 15/09/2014
1328/SGDĐT-GDTX Báo cáo công tác phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn 15/09/2014
1333/SGDĐT-KTQLCLGD, ngày 15/908/2014 Chuẩn bị cơ sở vật chất, phôi liệu thi nghề phổ thông năm 2014 15/09/2014
115/QĐ-TTr Quyết định về việc cử cán bộ thanh tra coi, chấm thi Nghề phổ thông năm 2014 tại các Hội đồng thi Nghề phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc 15/09/2014
1324/SOGD&ĐT-CTHSSV Tăng cường công tác giáo dục ATGT 12/09/2014
1324/ SGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015 12/09/2014
1321/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục năm học 2014-2015 12/09/2014
1320/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn dạy học theo Mô hình VNEN năm học 2014-2015 12/09/2014
1319 /SGDĐT-GDTrH Tập huấn GVCC môn tiếng Anh theo Chương trình ĐANNQG 2020 năm 2014 11/09/2014
1287/SGDĐT-CTHSSV Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT 10/09/2014
1286/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 10/09/2014
1293/SGDĐT – CTHSSV Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015 10/09/2014
1292/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trong trường học giai đoạn 2012 - 2020 10/09/2014
1295 /SGDĐT-GDTrH Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc trung học 10/09/2014
1294/SGDĐT-KHTC Báo cáo kết quả thực hiện chương trình NS-VSMT trong trường học 10/09/2014
1430 /SGDĐT-TCCB Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, trước thời hạn và phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2014 10/09/2014
1279/SGDĐT-CTHSSV Thực hiện thí điểm Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 09/09/2014
1773 /SGDĐT-KHTC Báo cáo thực hiện XDCB 8 tháng ước thực hiện cả năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2014 08/09/2014
1274/SGDĐT-CTHSSV Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola 08/09/2014
1273/SGDĐT-KHTC Báo cáo thực hiện XDCB 8 tháng ước thực hiện cả năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2014 08/09/2014
1266/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015 06/09/2014
51/HDLN GD&ĐT-HKH Hướng dẫn sử dụng kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 04/09/2014
1257/SGDĐT - CTHSSV Tổ chức giảng dạy nội dung tự chọn môn Thể dục bậc trung học 04/09/2014
1250/SGDĐT-GDTX Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 10/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 03/09/2014
1234 /SGD&ĐT – KHTC Tập huấn nghiệp vụ tài chính, kế toán năm 2014 và nâng cấp phần Misa mimosa.net2014 29/08/2014
1235 /SGDĐT – KHTC Hướng dẫn các khoản thu trong nhà trường năm học 2014-2015 29/08/2014
1243/SGD&ĐT-KHTC Kiểm tra hồ sơ thu, chi 6 tháng đầu năm 2014 29/08/2014
1239/SGDĐT – GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc 29/08/2014
1223/SGDĐT-KTQLCLGD Phân công kiểm tra chéo, coi thi, chấm thi nghề phổ thông năm 2014 27/08/2014
1213/SGD&ĐT Chuẩn bị chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học năm 2014 26/08/2014
1215/SGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 26/08/2014
1214/SGD&ĐT Hướng dẫn Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2014-2015 26/08/2014
1219/SGD&ĐT-VP Tổ chức buổi gặp mặt học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học năm 2014 26/08/2014
1221/SGD&ĐT-VP Thông báo về việc nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2014 26/08/2014
1215/SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 26/08/2014
1798/QĐ-SGDĐT Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 25/08/2014
1204 /SGDĐT-GDTrH Triển khai tập huấn và tham gia diễn đàn trên mạng về đổi mới KTĐG trong quá trình dạy học ở trường trung học 25/08/2014
1206/SGDĐT-GDTX Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX 25/08/2014
1187 /KH-SGD&ĐT Kế hoạch tổ chức gặp mặt học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học năm 2014 22/08/2014
1188/SGDĐT-CTHSSV Thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc 22/08/2014
1189/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 22/08/2014
1200/SGDĐT-TCCB Hướng dẫn một số nội dung tổ chức coi thi tuyển dụng giáo viên năm 2014 22/08/2014
1198/SGDĐT-CNTT Tập huấn chỉnh sửa bài giảng e-Learning với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam" 22/08/2014
147/CĐN Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2014 22/08/2014
1184 /SGDĐT-GDTrH Tập huấn dạy SGK Tiếng Anh lớp 6, 7 và 10 cho GV dạy tiếng Anh theo Chương trình ĐANNQG 2020 năm 2014 22/08/2014
1189/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 22/08/2014
1784/QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc khen thưởng giáo viên đạt giải Cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learningvới chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” năm 2014 21/08/2014
1178/SGDĐT-GDTrH Triển khai tổ chức một số hoạt động đầu năm học 21/08/2014
1180/SGDĐT-GDTX Tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học 21/08/2014
1167/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015 19/08/2014
7 Thông báo các tác phẩm được sử dụng trên Website của Sở GD&ĐT từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014 18/08/2014
1156/SGDĐT-KTQLCLGD Đính chính lịch thi nghề phổ thông năm 2014 18/08/2014
1154 /SGDĐT-GDTrH Kế hoạch bồi dưỡng GV tiếng Anh và CBQL năm 2014 18/08/2014
1136/SDG&ĐT-VP Mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 15/08/2014
1141/SGD&ĐT-VP Bổ sung thành phần dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 15/08/2014
1117/SGDĐT-CNTT Hướng dẫn bổ sung tham gia Hội thi "Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014" 12/08/2014
1120/SGD&ĐT-CTHSSV Tăng cường phòng, chống và điều trị bệnh tiêu chảy cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh 12/08/2014
1107/SGDĐT-CTHSSV Cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn bơi lội, cứu đuối cho giáo viên tiểu học và THCS năm 2014 11/08/2014
145/CĐN Tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” 11/08/2014
1111/SGD&ĐT-VP Hướng dẫn chuẩn bị Khai giảng năm học 2014-2015 11/08/2014
1095/SGDĐT-GDTH Tập huấn dạy học theo mô hình VNEN năm học 2014-2015 08/08/2014
1103/SGDĐT-CTHSSV Triệu tập cán bộ giáo viên tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình nước sạch... 08/08/2014
1085 /SGDĐT-GDCN Nhận bàn giao và báo cáo kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 07/08/2014
1093 /SGDĐT-GDTrH cử cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng TBDH ở trường THCS 07/08/2014
1091/SGDĐT-CTHSSV Kế hoạch triển khai thực hiện hợp phần nâng cao năng lực, truyền thông thực hiện chương trình nước sạch và VSNT 07/08/2014
1084/SGD&ĐT-TCCB Ôn tập thi tuyển làm giáo viên năm 2014 06/08/2014
1079/SGDĐT-KT&QLCLGD Tổ chức thi nghề phổ thông năm 2014 06/08/2014
1081 /SGDĐT-GDTrH Tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới KTĐG trong quá trình dạy học ở trường trung học 06/08/2014
1703/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập Tổ giáo viên cốt cán và trợ giảng các lớp tập huấn CBQL, giáo viên cốt cán về đổi mới KTĐG trong quá trình dạy học ở trường trung học 06/08/2014
1072/SGDĐT - CTHSSV Tập huấn giáo viên cốt cán giảng dạy nội dung tự chọn môn Thể dục năm 2014 05/08/2014
1073/SGDĐT-GDTX Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ nhà giáo, CBQL ngành Giáo dục-Đào tạo hè 2014 05/08/2014
1692/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc cử giáo viên cốt cán tham dự tập huấn phương pháp Dạy - Học Mĩ thuật mới 05/08/2014
1064/SGD&ĐT-GDTH Tập huấn giáo viên tiếng Anh tiểu học năm học 2014-2015 05/08/2014
1074/SGDĐT-GDTX Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học Bổ túc THPT 05/08/2014
1055/SGDĐT-KTQLCLGD Tham gia ý kiến về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 01/08/2014
1054 /SGD&ĐT -TTr Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015 31/07/2014
SGDĐT Tài liệu và đề cương hướng dẫn ôn tập Thi tuyển Giáo viên tiểu học và Hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 29/07/2014
138/CĐN Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển năm 2014 29/07/2014
1033/SGD&ĐT-GDTH Tập huấn CBQL,giáo viên chủ nhiệm lớp cấp Tiểu học 29/07/2014
1032/SGD&ĐT-PC Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 29/07/2014
1016/HD-SGD&ĐT Tổ chức cuộc thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" 24/07/2014
1019/SGDĐT-CNTT Giới thiệu và triển khai phần mềm tạo bài giảng điện tử e-Learning 24/07/2014
1012/SGDĐT-VP Văn bản về việc quản lý, sử dụng hệ thống văn bản điện tử và phần mềm quản lý văn bản 23/07/2014
135/QĐ-CĐN Quyết định về việc thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhà giáo và lao động là Thương, bệnh binh, con liệt sỹ nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014) 23/07/2014
1008 /SGD&ĐT – CTHSSV Chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ 23/07/2014
1011/SGDĐT-GDPT Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông 23/07/2014
1013 /SGD&ĐT-PC Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 23/07/2014
1014 /SGD&ĐT-PC Hướng dẫn triển khai cuộc thi viết ‘Tìm hiểu pháp luật về đất đai” 23/07/2014
1002 /SGDĐT-GDTrH Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử, Địa lý bậc trung học 22/07/2014
1001/SGDĐT-CTHSSV Cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cấp Trung học phổ thông năm 2014 21/07/2014
133/CĐN Thăm hỏi nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2014 21/07/2014
130/CĐN Vận động CBNGLĐ tham gia Hội thi STKT tỉnh lần thứ V 18/07/2014
987/CĐ-SGDĐT Công điện của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 17/07/2014
990/SGDĐT-GDCN Công văn về việc tập huấn phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm 17/07/2014
973 /SGDĐT-GDTrH Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn, GDCD bậc trung học 15/07/2014
975/SGDĐT-CNTT Tập huấn nâng cấp sổ điểm điện tử và thiết kế bài giảng e-Learning “Dư địa chí” 15/07/2014
123/CĐN Rà soát Gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2014 14/07/2014
955 /GD&ĐT-KHTC Lập kế hoạch xây dựng năm 2015 11/07/2014
963/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS & THPT theo ĐANNQG 2020 năm học 2014-2015 11/07/2014
960 /SGD&ĐT – KHTC Lập dự toán thu , chi năm 2015 11/07/2014
947/SGD&ĐT-GDTH giới thiệu bộ sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 - CGD 10/07/2014
937/SGD&ĐT-CTHSSV Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella trong trường học 09/07/2014
119/TTR-THPTC Thông báo tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc 09/07/2014
945 /SGDĐT-GDTrH Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Hóa học, Sinh học bậc trung học 09/07/2014
927/SGD&ĐT-VP Tham gia Hội thi "Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014" 08/07/2014
926/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo điểm sàn và Hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 08/07/2014
933/SGD&ĐT-CNTT Danh sách người phát ngôn của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 08/07/2014
922/SGDĐT-GDTX Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phần mềm điều hành và quản lý TTHTCĐ CLC-MIS 04/07/2014
901/SGDĐT-GDTrH Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Toán, Vật lý bậc trung học 03/07/2014
896/SGDĐT-KT&KĐCLGD Tham gia Hội thi Sáng tạo ký thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V 02/07/2014
888/SGDĐT-CNTT Công văn về việc viết bài đăng trên "Bản tin Giáo dục Vĩnh Phúc" Số 29, Quý III/2014 01/07/2014
870/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh từ năm học 2014-2015 27/06/2014
873/SGDĐT-GDTrH Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới KTĐG môn Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc 27/06/2014
876/KH- SGDĐT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015 27/06/2014
836/HDLS-SGDĐT-SNV Mẫu Hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2014 26/06/2014
109 /CĐN Tham dự cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về đất đai” 26/06/2014
515/HDLN - TP- GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014 25/06/2014
104 /CĐN Giấy triệu tập liên hoan Văn nghệ Đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục, lần thứ nhất năm 2014 25/06/2014
859/KH-SGDĐT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2014 - 2015 25/06/2014
101/CĐN Về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội CĐCS theo quy định của Điều lệ CĐVN (Khóa XI) 23/06/2014
839/SGDĐT-CTHSSV Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT 20/06/2014
840/SGD&ĐT-GDTH Tập huấn giáo viên tiếng Anh tiểu học năm học 2014-2015 20/06/2014
836/HDLS-SGDĐT-SNV Hướng dẫn tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển 19/06/2014
835/SGDĐT-TCCB Phân công công tác trong lãnh đạo Sở GD&ĐT 19/06/2014
834 /SGDĐT-GDTrH Cử cán bộ, GV tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Thể dục, Công nghệ bậc trung học 18/06/2014
833/SGDĐT-KHTC Phê bình các đơn vị chưa nộp văn bản tham gia chọn phương án QLDA ĐTXD 18/06/2014
814/SGD&ĐT-VP Triển khai và thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống tội phạn và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 16/06/2014
798 /SGDĐT-TCCB Báo cáo công tác tổ chức cán bộ 13/06/2014
782/TB-SGD&ĐT Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Nguyễn Đức Trọng và Ông Hoàng Văn Bình Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc 12/06/2014
786/KH-SGD&ĐT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/02/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/06/2014
95 / CĐN Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số 12/06/2014
774/KH-SGDĐT Kế hoạch Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học 11/06/2014
781/CĐ-SGDĐT Công điện của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về phòng chống mưa lũ 11/06/2014
763/SGD&ĐT-GDTrH Bổ sung diện học sinh được tuyển thẳng, học sinh được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 09/06/2014
765/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn bổ sung tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 09/06/2014
755/SGD&ĐT-GDTrH Bổ sung diện học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 06/06/2014
749/SGDĐT- CTHSSV Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy 06/06/2014
733/SGD&ĐT – KHTC Tập huấn nghiệp vụ tài chính,Kế toán năm 2014 05/06/2014
734 /SGD&ĐT – TCCB báo cáo số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 05/06/2014
697 Hướng dẫn coi thi môn Ngoại ngữ, kỳ thi TN THPT năm 2014 29/05/2014
03 Đề và hướng dẫn chấm KSCL môn Toán lớp 5 năm 2014 29/05/2014
85 /HD-CĐN Hướng dẫn tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” 29/05/2014
86 /CĐN Cung cấp bộ câu hỏi thi viết và thi trắc nghiệm 29/05/2014
686 /SGD&ĐT – KHTC Hướng dẫn thực hiện chế độ tham gia hội đồng thi vào ngày nghỉ 28/05/2014
1548 /QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục hệ công lập Năm học 2014-2015 28/05/2014
687 /SGD&ĐT – KHTC Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư XDCB và trang TB dạy học 28/05/2014
78/CĐN Về việc tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm, thu góp trái quy định; thực hiện các kỳ thi nghiêm túc 28/05/2014
674 /SGDĐT-TCCB Báo cáo công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 27/05/2014
672 /SGDĐT-GDTX Báo cáo kết quả đánh giá trung tâm học tập cộng đồng năm học 2013-2014 26/05/2014
664 /SGDĐT - KHTC Hướng dẫn kinh phí tuyển sinh NH 2014-2015 26/05/2014
72 /CĐN Viết bài dự thi Cải thiện môi trường làm việc 23/05/2014
71 /CĐN Thực hiện các nhiệm vụ công đoàn 23/05/2014
59/QĐ-TTr Quyết định về việc thanh tra coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 23/05/2014
647/SGDĐT-KTQLGD Tăng cường công tác thực hiện quy chế thi và phương án bố trí phòng thi, phòng chờ cho học sinh 21/05/2014
648/SGDĐT- CTHSSV Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 21/05/2014
644/SGDĐT-CTHSSV Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự 20/05/2014
645 /HD-SGDĐT Hướng dẫn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững TTHTCĐ 20/05/2014
1242/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc tập trung bồi dưỡng các đội tuyển học sinh tiểu học tham dự Olympic Toán Tuổi thơ năm 2014 20/05/2014
642/SGD&ĐT-GDTrH Chuẩn bị cho Lễ Tổng kết thi giải toán qua Internet cấp quốc gia 19/05/2014
03 Giáo dục Vĩnh Phúc số 28, quý 2 năm 2014 19/05/2014
630 /SGD&ĐT-TCCB Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 16/05/2014
634 /SGD&ĐT-GDTX Tổng hợp báo cáo kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014 16/05/2014
1234/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013-2014 16/05/2014
617 /GD&§T - KHTC Hướng dẫn kinh phí thi tốt nghiệp THPT 15/05/2014
02 Thông báo các tác phẩm được sử dụng trên Website của Sở GD&ĐT từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2014 15/05/2014
620/SGDĐT-KHTC Tham gia ý kiến chọn phương án Ban quản lý dự án 15/05/2014
613/SGD&ĐT-GDTH triệu tập lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2013-2014 15/05/2014
614/SGDĐT-GDTH Triệu tập lớp bồi dưỡng CBQL, GV cốt cán về PPGDKL tích cực 15/05/2014
625/SGDĐT-KHTC Hướng dẫn thu, chi dạy thêm, học thêm 15/05/2014
627 /HDLN-SGDĐT-SLĐTBXH-STC HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 15/05/2014
618 /SGD&ĐT-CTHSSV Phòng, chống dịch tay chân miệng 14/05/2014
601/SGD ĐT-GDTH Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2014 - 2015 13/05/2014
1222 /QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT và PTDTNT năm học 2014-2015 13/05/2014
588/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014-2015 12/05/2014
590/SGD&ĐT-TTr Tăng cường trách nhiệm công tác thanh tra, PCTN trong cơ quan Sở và các đơn vị 12/05/2014
592/SGDĐT – CTHSSV Phối hợp triển khai Ngày hội “Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” 12/05/2014
594/SGDĐT- CTHSSV Đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm từ tháng 04 đến tháng 8 năm 2014 12/05/2014
593/SGDĐT- CTHSSV Phối hợp tổ chức truyền thông bình đẳng giới cho học sinh 12/05/2014
590/SGD&ĐT-TTr Tăng cường trách nhiệm công tác thanh tra, PCTN trong cơ quan Sở và các đơn vị 12/05/2014
591/KL-SGD&ĐT Kết luận thanh tra chuyên ngành Trung tâm GDTX Tam Dương năm học 2013-2014 12/05/2014
584/SGDĐT-GDTX Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2013-2014 09/05/2014
54/TTr Hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014 09/05/2014
11-2014 Thông báo các tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tháng 1-2/2014 06/05/2014
566 /SGD&ĐT-KHTC Thống kê cuối năm học 2013-2014 (các mẫu biểu kèm theo) 06/05/2014
555/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014-2015 05/05/2014
552/TB-SGDĐT Thông báo kết quả Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013-2014 29/04/2014
536 /SGD&ĐT-KHTC Báo cáo sắp xếp qui hoạch mạng lưới trường, lớp 28/04/2014
111 Kết quả thi chọn HSG lớp 10, 11 năm học 2013-2014 28/04/2014
533/SGDĐT-VP Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử 28/04/2014
536 /SGD&ĐT-KHTC Báo cáo sắp xếp qui hoạch mạng lưới trường, lớp 28/04/2014
538/SGDĐT-GDTrH THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 28/04/2014
542/SGDĐT-GDTrH Thông báo kết quả kỳ thi Học sinh giỏi Khoa học tự nhiên dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2013-2014 28/04/2014
528 /SGDĐT-MN Tăng cường phòng chống dịch sởi cho trẻ trong các cơ sở GDMN 26/04/2014
528 /SGDĐT-MN tăng cường phòng chống dịch sởi cho trẻ trong các cơ sở GDMN 26/04/2014
530/SGD ĐT-GDTH Thông báo kết quả Giao lưu HSG lớp 5 năm học 2013-2014 26/04/2014
520/SGD&ĐT-TĐKT Trình khen thưởng năm học 2013-2014 25/04/2014
59/KH-CĐN kế hoạch Tổ chức “ Liên hoan Văn nghệ Đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014” 25/04/2014
58 /CĐN Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” 25/04/2014
1188/QĐ-SGDĐT Quyết định thành lập Ban biên tập “Bản tin Giáo dục Vĩnh Phúc” 25/04/2014
510/SGDĐT- CTHSSV THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC GIẢI THỂ THAO THUỘC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2013-2014 24/04/2014
514/KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 24/04/2014
504 /SGD&ĐT-KHTC Lập kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2014-2015 23/04/2014
500/SGDĐT-GDTX Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 22/04/2014
480/SGD&ĐT-GDTrH Tuyển sinh của trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 18/04/2014
484/SGDĐT-CTHSSV Phòng,chống dịch bệnh sởi 18/04/2014
478 /SGDĐT-KTQLCLGD Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 18/04/2014
1159/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các giải thể thao học sinh thuộc HKPĐ, năm học 2013-2014. 18/04/2014
53/CĐN Rà soát đối tượng khó khăn đề nghị LĐLĐ tỉnh trợ cấp năm 2014 18/04/2014
469/SGDĐT-KT&KDCLGD Giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi TN THPT năm 2014 16/04/2014
464/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo kết quả cuộc thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2013-2014 15/04/2014
461 /SGDĐT-MN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC “GIÁO DỤC MẦM NON VĨNH PHÚC KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 15/04/2014
457 /SGD&ĐT - CTHSSV Tẩy giun cho học sinh của 10 xã khó khăn 14/04/2014
460 / SGD&ĐT - GDTrH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 – 2014 14/04/2014
431 / KH-SGD&ĐT Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc 07/04/2014
401/SGD&ĐT- GDTrH Tổ chức kiểm tra học kỳ II, tổng kết năm học 2013-2014 và HD ôn thi TN, ĐH cho học sinh lớp 12 THPT 03/04/2014
386/ KH-SGD&ĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc 02/04/2014
377/SGDĐT-KT&KĐCLGD Chuẩn bị cho Kỳ thi TN THPT năm 2014 01/04/2014
357 /SGD&ĐT-CTHSSV Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đến trường trong mùa mưa lũ 26/03/2014
306/HDLN-SGDĐT-STC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng 19/03/2014
306/HDLN-SGDĐT-STC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng 19/03/2014
283/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức thi thiết kế bài giảng với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam" năm học 2013-2014 12/03/2014
240/SGDĐT-TTr Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014 và thực hiện chế độ thông tin báo cáo 04/03/2014
204/KH-SGD&ĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành 26/02/2014
143 / KH - SGDĐT Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2014-2020 14/02/2014
113 / QĐ- SGD&ĐT Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 14/02/2014
111 /QĐ-SGDĐT Quyết định về việc Ban hành Quy định (tạm thời) Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng 13/02/2014
1 Thông báo các tác phẩm được sử dụng trên Website của Sở GD&ĐT năm 2013 24/01/2014
79/KH-SGD&ĐT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 22/01/2014
54 /SGD&ĐT-GDTrH Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường THPT 15/01/2014
03/KH-TTr Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 08/01/2014
24 /KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 08/01/2014
1359/SGDĐT-MN Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục 20/12/2013
361/SGD&ĐT- TĐKT Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng GD&ĐT năm học 2013-2014 04/12/2013
1290 /SGDĐT-GDMN Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ trong trường MN 04/12/2013
154/KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 29/11/2013
345/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác 22/11/2013

VĂN BẢN MỚI

Phòng, chông bệnh đau mắt đỏ
Chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục
Tổ chức Hội nghị Giao ban khối phòng GD&ĐT
Tổ chức Hội nghị Giao ban khối trường THPT
Tổ chức Hội nghị giao ban khối trường THPT
Kế hoạch triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục năm học 2014-2015
báo cáo tình tình thực hiện và nợ đọng XDCB theo Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết số 38/2011/NQ- HĐND
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS tại các đơn vị, trường học
Triển khai tập huấn giáo viên Mĩ thuật cấp tiểu học
Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 2015
Thông báo hoạt động của Ban dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông báo chức danh và mẫu chữ ký của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở năm học 2014-2015
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục TTATGT
Kế hoạch tổ chức thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm học 2014-2015
Xây dựng mô hình điểm chuyên đề vận động năm học 2014-2015
Triệu tập cán bộ, giáo viên dự Tập huấn “Đưa văn hóa, văn nghệ dân gian vào nhà trường”
Phân công coi thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2014-2015
Thực hiện giờ làm việc mùa Đông
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí năm học 2014-2015
Viết bài đăng bản tin Giáo dục Vĩnh phúc số 30, quý IV-2014
Tổ chức tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ trong trường học
Điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra
Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tập huấn công tác pháp chế năm học 2014-2015
Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2014-2015
Tiếp tục phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt và xét khen thưởng khối các sở giáo dục và đào tạo
Vận động CBNGLĐ ủng hộ quỹ “Vì CNLĐ nghèo” của LĐLĐ tỉnh, năm 2014
Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận BDTX giáo viên năm học 2014-2015

TIN NỔI BẬT

Học tập đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường THPT Quang Hà
Phòng GD&ĐT Sông Lô tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thị Nhung chuyển công tác
Bỏ chấm điểm: Cảnh báo nguy cơ giảm chất lượng giáo dục
Tuyển thẳng học sinh giỏi ở THPT chuyên vào Đại học Quốc gia Hà Nội
Tại sao trí thức đạo văn liên miên?
THPT Nguyễn Thị Giang: Giáo dục ý thức giao thông cho học sinh
Ngoại khóa tiếng Anh chủ đề Bình đẳng giới
26 cơ quan báo chí sai phạm đã được Bộ TT&TT chỉ đạo xử lý trong 9 tháng năm 2014
Nhiều hoạt động sôi nổi của các cấp trường chào mừng ngày 20/10
Kinh nghiệm sử dụng Power Point trong dạy học Sinh học

Trang: 1/50

|<
1
2
3
>|

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Online : 4
Hôm nay : 489
Hôm qua : 3362
Tuần này : 24805
Tháng này : 93825
IP : 54.82.166.45
Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo