Văn bản mới


TIN NỔI BẬT

TIẾNG VỌNG HỒ XUÂN HƯƠNG
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN HỒ SƠ
KẾ HOẠCH CÁC TUẦN CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017
ĐỂ CÓ THÀNH CÔNG
Bí quyết học và ôn thi trắc nghiệm
Kế hoạch thi đua chào mừng ngày 26 tháng 03 năm 2017
Kế hoạch tổ chức hội thi "Học sinh thanh lịch" lần thứ nhất trường THPT Hồ Xuân Hương
Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017
Cảm xúc khi mùa xuân về
CÂU CHUYỆN ĐỊA LÍ: MÙA ĐÔNG NĂM NAY NHIỀU NẮNG NÓNG BẤT THƯỜNG

|<
1
2
3
>|

VIDEO CLIPS

...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang trực tuyến : 1

Hôm nay : 244

Hôm qua : 845

Tuần này : 2140

Tuần trước : 10543

Tháng này : 27504

Tháng trước : 33575

Năm nay : 166875

Năm trước : 283275Kế hoạch kiểm tra các nội dung BDTX năm học 2013-2014

(Ngày 10/10/2013 - 20:47:02)

Đề nghị các đ/c nghiên cứu kĩ văn bản, có kế hoạch tự bồi dưỡng để đạt kết quả tốt trong đợt thi sắp tới do Sở GD&ĐT tổ chức vào ngày 03/11/2013.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

Số: 121/KH - SGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

                   Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng  10  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2013 – 2014

 

         Thực hiện Qui chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT  ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); văn bản số 68/KH – SGDĐT ngày 28/6/2013 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 – 2014, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đối với nội dung 1 và nội dung 2 năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

         1. Mục đích

         -  Đánh giá hiệu quả công tác BDTX của giáo viên và các nhà trường năm học 2013 – 2014.

         - Kết quả BDTX là cơ sở cấp chứng chỉ hoàn thành nội dung bồi dưỡng cho giáo viên. Thông qua kết quả BDTX, giáo viên và các nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

         2. Yêu cầu

          - Tất cả giáo viên thuộc đối tượng BDTX  phải tham dự kiểm tra.

          - Việc tổ chức kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng chất lượng thực.

II. Kế hoạch kiểm tra

1. Đối tượng

Là giáo viên thuộc đối tượng bồi dưỡng qui định trong văn bản số 68/KH – SGDĐT ngày 28/6/2013 của Sở GD&ĐT (trừ các giáo viên đã tham gia bồi dưỡng ở Bộ; các giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cốt cán do Sở tổ chức và đã làm bài kiểm tra).

2. Nội dung và hình thức kiểm tra

          a. Nội dung:  Là các nội dung đã được triển khai bồi dưỡng, tập trung vào các vấn đề sau:

           Nội dung: Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

           Kiểm tra kiến thức lý luận và kỹ năng về:

          - Phối hợp với gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

          - Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

          - Lập kế hoạch giáo dục.

            Nội dung 2: Đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức các hoạt động CM

           - Đổi mới PPDH, KTĐG theo hướng tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

          - Đổi mới KTĐG theo hướng đánh giá quá trình học tập và phát triển năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tế.

          - Cải tiến phương pháp dự giờ đồng nghiệp và sinh hoạt tổ, nhóm CM.

          -  Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý các hoạt động trong tổ, nhóm CM.

b. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra viết, theo hình thức tự luận.

- Thời gian làm bài kiểm tra: 120 phút/nội dung.

3. Thời gian và địa điểm kiểm tra

- Thời gian: 01 ngày (03/11/2013).

+ Buổi sáng (từ 8h00 – 10h00): Kiểm tra Nội dung 1.

+ Buổi chiều (từ 14h00 – 16h00): Kiểm tra Nội dung 2.

- Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên.

4. Kinh phí

- Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức ra đề, coi, chấm kiểm tra.

          - Các đơn vị có cán bộ, giáo viên dự kiểm tra cấp các kinh phí theo chế độ hiện hành.

III. Tổ chức thực hiện

          - Cán bộ quản lý các trường THPT chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên ôn tập, chuẩn bị kiểm tra đạt kết quả tốt.

          - Trung tâm GDTX tỉnh chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức kiểm tra.

- Các trường THPT lập danh sách giáo viên dự kiểm tra (theo mẫu) gửi về Sở (phòng GDTrH) trước ngày 10/10/2013.

Yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vấn đề liên quan cần trao đổi liên hệ với Sở (phòng GDTrH) theo số máy 0211.3.862.580 để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

- Các trường THPT (để t/h).

- Lãnh đạo Sở (để b/c).

- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

    (Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Trường

 

Gửi kèm tới các đ/c các tài liệu BDTX về nội dung đổi mới PPDH-KTĐG (nội dung tự bồi dưỡng 2).

Chúc các đ/c ôn tập tốt và đạt kết quả cao.


Tác giả: Nguyễn Hùng Tráng -*-

Tải file đính kèm
[1]

Thông báo