Văn bản mới


TIN NỔI BẬT

Trường THPT Hồ Xuân Hương: Phân công lao động và thời khóa biểu mới từ ngày 04 tháng 04 năm 2016
Lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hồ Xuân Hương
Kết quả xếp loại thi đua của Đoàn Thanh niên 08 tháng 03 và 26 tháng 03 năm 2016
Chung kết cuộc thi "Trí tuệ tỏa sáng" trường THPT Hồ Xuân Hương lần thứ nhất năm học 2015 - 2016
Phân công giảng dạy học kì 2, thời khóa biểu từ ngày 14 tháng 03 năm 2016
NGOẠI KHÓA "TÌNH BẠN TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ"
BÁN GIẦY DẠO
Hình tượng thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao.
Công đoàn trường THPT Hồ Xuân Hương tổ chức thành công ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 03 năm 2016.
Đội bóng đá nữ trường THPT Hồ Xuân Hương xuất sắc giành Huy chương đồng tại giải Bóng đá nữ cấp THPT Vĩnh Phúc năm 2016

|<
1
2
3
>|

VIDEO CLIPS


LƯỢT TRUY CẬP

Đang trực tuyến : 8

Hôm nay : 430

Hôm qua : 1071

Tuần này : 430

Tuần trước : 5308

Tháng này : 20199

Tháng trước : 14733

Năm nay : 65148

Năm trước : 89080Kế hoạch kiểm tra các nội dung BDTX năm học 2013-2014

(Ngày 10/10/2013 - 20:47:02)

Đề nghị các đ/c nghiên cứu kĩ văn bản, có kế hoạch tự bồi dưỡng để đạt kết quả tốt trong đợt thi sắp tới do Sở GD&ĐT tổ chức vào ngày 03/11/2013.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

Số: 121/KH - SGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

                   Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng  10  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2013 – 2014

 

         Thực hiện Qui chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT  ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); văn bản số 68/KH – SGDĐT ngày 28/6/2013 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 – 2014, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đối với nội dung 1 và nội dung 2 năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

         1. Mục đích

         -  Đánh giá hiệu quả công tác BDTX của giáo viên và các nhà trường năm học 2013 – 2014.

         - Kết quả BDTX là cơ sở cấp chứng chỉ hoàn thành nội dung bồi dưỡng cho giáo viên. Thông qua kết quả BDTX, giáo viên và các nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

         2. Yêu cầu

          - Tất cả giáo viên thuộc đối tượng BDTX  phải tham dự kiểm tra.

          - Việc tổ chức kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng chất lượng thực.

II. Kế hoạch kiểm tra

1. Đối tượng

Là giáo viên thuộc đối tượng bồi dưỡng qui định trong văn bản số 68/KH – SGDĐT ngày 28/6/2013 của Sở GD&ĐT (trừ các giáo viên đã tham gia bồi dưỡng ở Bộ; các giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cốt cán do Sở tổ chức và đã làm bài kiểm tra).

2. Nội dung và hình thức kiểm tra

          a. Nội dung:  Là các nội dung đã được triển khai bồi dưỡng, tập trung vào các vấn đề sau:

           Nội dung: Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

           Kiểm tra kiến thức lý luận và kỹ năng về:

          - Phối hợp với gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

          - Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

          - Lập kế hoạch giáo dục.

            Nội dung 2: Đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức các hoạt động CM

           - Đổi mới PPDH, KTĐG theo hướng tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

          - Đổi mới KTĐG theo hướng đánh giá quá trình học tập và phát triển năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tế.

          - Cải tiến phương pháp dự giờ đồng nghiệp và sinh hoạt tổ, nhóm CM.

          -  Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý các hoạt động trong tổ, nhóm CM.

b. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra viết, theo hình thức tự luận.

- Thời gian làm bài kiểm tra: 120 phút/nội dung.

3. Thời gian và địa điểm kiểm tra

- Thời gian: 01 ngày (03/11/2013).

+ Buổi sáng (từ 8h00 – 10h00): Kiểm tra Nội dung 1.

+ Buổi chiều (từ 14h00 – 16h00): Kiểm tra Nội dung 2.

- Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên.

4. Kinh phí

- Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức ra đề, coi, chấm kiểm tra.

          - Các đơn vị có cán bộ, giáo viên dự kiểm tra cấp các kinh phí theo chế độ hiện hành.

III. Tổ chức thực hiện

          - Cán bộ quản lý các trường THPT chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên ôn tập, chuẩn bị kiểm tra đạt kết quả tốt.

          - Trung tâm GDTX tỉnh chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức kiểm tra.

- Các trường THPT lập danh sách giáo viên dự kiểm tra (theo mẫu) gửi về Sở (phòng GDTrH) trước ngày 10/10/2013.

Yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vấn đề liên quan cần trao đổi liên hệ với Sở (phòng GDTrH) theo số máy 0211.3.862.580 để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

- Các trường THPT (để t/h).

- Lãnh đạo Sở (để b/c).

- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

    (Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Trường

 

Gửi kèm tới các đ/c các tài liệu BDTX về nội dung đổi mới PPDH-KTĐG (nội dung tự bồi dưỡng 2).

Chúc các đ/c ôn tập tốt và đạt kết quả cao.


Tác giả: Nguyễn Hùng Tráng -*-

Tải file đính kèm
[1]

Thông báo